ประกาศปิดโรงเรียน!

มาช่วยลูกของคุณได้เรียนรู้ภาษาที่บ้านกันเถอะ

ด้วยความร่วมมือกับ

เราขอมอบแอพการเรียนรู้ภาษา Fun Series ซึ่งเป็นแอพที่ได้รับรางวัลให้กับครอบครัวในพื้นที่ที่โรงเรียนปิด ได้ใช้ฟรี1

Fun English Fun Chinese Fun Spanish Fun French Fun German

พวกเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันให้ได้

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสมัครใช้ฟรี