Shop

Fun Chinese
Fun Chinese dành cho trẻ em
Start your free trial

Fun Chinese dành cho trẻ em

Hãy bắt đầu hành trình tiếng Trung của trẻ ngay hôm nay!
Ứng dụng ngôn ngữ giành giải thưởng, hoàn hảo cho trẻ 3-8 tuổi.

Start your free trial

From: $14.99 (USD) / month with a 7-day free trial

×

Please Sign in, or Create account

Create account

“What's your name?”

Invalid first name.

Invalid last name.

Password length should not be less the 8.

Please select your country.

Please wait while we create your Studycat Club account...

SKU: N/A Categories: ,

Giúp tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn

 • Học 150 từ và cụm từ tiếng Trung
 • Tận hưởng 11 chủ đề và 65 bài học
 • Luyện đánh vần, phát âm, đọc và ngữ pháp
 • Bắt đầu nói tiếng Trung trong vài phút!

Begin a lifetime of language mastery

 • Increasing levels of challenge (and fun!)
 • Research-backed "Active Learning" method
 • Designed by award-winning educators
Start your free trial

Trusted by 14 million families

 • Top-ranking educational app in more than 90 countries
 • Used by 1000 schools in 80 countries
 • Loved by millions of young learners
Studycat Fun App Series (English, Chinese, French, German, Spanish) is certified by the kidSAFE Seal Program.

Ad-free, worry free and kidSAFE certified

 • Play on any mobile device
 • Easy to use, kid-friendly navigation
 • Download and play offline
Start your free trial
Một ứng dụng tốt . Thay mặt con tôi cám ơn bạn
Phụ huynh
Trong vài ngày, con gái tôi đã biết hơn 20 từ vựng, cô bé chỉ 3 tuổi! Cô bé rất thích trò chơi này và không nghĩ mình đang học.
Phụ huynh