Trường đóng cửa!

Giúp con bạn học tiếng Anh tại nhà

Từ 23/4/2020 đến 30/6/2020

Fun English

Studycat tặng miễn phí 2 tháng sử dụng ứng dụng "Fun English", để hỗ trợ các gia đình trong thời gian đóng cửa trường. Ứng dụng này phù hợp nhất cho trẻ em từ 3-8 tuổi.

Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua trở ngại này!

Hãy điền vào biểu mẫu sau để đăng ký sử dụng miễn phí.