Trường đóng cửa!

Hãy giúp con bạn học ngôn ngữ tại nhà

Chúng tôi tặng Loạt ứng dụng học ngôn ngữ danh tiếng của chúng tôi đến những vùng có trường học bị tạm đóng.1

Fun English Fun Chinese Fun Spanish Fun French Fun German

Chúng ta có thể cung nhau vượt qua trở ngại này!!

Hãy điền đơn sau để đăng ký sử dụng miễn phí.

 

  1. Tất cả các ngôn ngữ đều có sẵn trên hệ thống iOS, thông qua Apple App Store toàn cầu. Trên thiết bị android, chỉ có Tiếng Anh được cung cấp trên cửa hàng Play nếu bạn ở trong vùng lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, tất cả các ngôn ngữ đều có sẵn.