Cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký gói học miễn phí trên ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cài đặt đăng ký gói học miễn phí của bạn. Khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách tải ứng dụng, đăng nhập và bắt đầu hành trình học ngôn ngữ của con mình.

Chúng tôi cũng là phụ huynh,và chúng tôi mong rằng tất cả trẻ em trong vùng bị ảnh hưởng có thể sớm quay lại trường học một cách an toàn. Từ nay đến khi đó, chúng tôi mong rằng ứng dụng này có thể giúp duy trì sự hoạt bát trí não cho trẻ.

Chúng ta có thể cung nhau vượt qua trở ngại này!